29. srp 2012.

DAMIRE HADŽIĆU OSTAVI MOSTAR NA MIRU


Glasnik Nacionalnog kongresa Republike BiH - br. 792 objavljuje:

                          Koridor smutnji i politikanstva?
 
Svima je dobro poznato da je projekt Koridora VC  kroz mostarsku dolinu izazvao veliku uzbunu i unio nemir među stanovnike; kako na sjevernom dijelu Mostara, Bijelom Polju tako i na jugu mostarske doline; Blagaju, Kosoru i Malom polju. Baš kada su stanovnici mostarske doline odahnuli nakon prihvatljivih rješenja za Bijelo Polje, gdje se trasa Koridora izmješta izvan naselja, plodnog zemljišta i privatnih dobara, a ide preko jalove zemlje i državnog vlasništva, dolazi nova mora s novim Ministrom. Projekt Koridora Vc od sjevera Mostara do granice s Hrvatskom radio je „IGH“  (Institut za Građevinarstvo Hrvatske) loše tehničko rješenje, koje predstavlja tipičan primjer političkog silovanja tehnike i potreba lokalnog stanovništva. Projektovana trasa Koridora Vc je postavljena tako da presijeca četiri naselja u Bijelom Polju, prolazi kroz plodna zemljišta i privatna vlasništva.

U južnoj mostarskoj kotlini projekt (IGH) je još  štetniji i pogubniji, presijeca dvije rijeke; (Bunu i Bunicu ) prolazi kroz drevno naselje Blagaj, naselje Kosor i Malo Polje preko  plodnog zemljišta; carskih vinograda, Hepokovih plantaža i privatnih dobara. Ovakvo rješenje nije moglo proći. Nakon osam godina na zahtjev lokalnog stanovništva i nevladinih organizacija, došlo se do prihvatljivih rješenja, urađena  projektna dokumentacija na osnovu analiza i ispitivanja terena na sve moguće uticaje u skladu sa strukom i naukom. Ispitivanja su izvršili stručnjaci Građevinskog fakulteta, a projekte uradila „IPSA“  Sarajevo. Obavljena je prezentacija, a rješenja prihvatile nevladine organizacije i lokalni predstavnici. Novi projekt je ekonomski povoljniji – jeftiniji, manja stacionaža koridora bez većih uspona i padova i znatno kraći rok završetka radova. Projekt nove trase urađenim korekcijama u Bijelom Polju, Blagaju, Malom polju i Počitelju, je prihvaćena od lokalnih stanovnika i nevladinih organizacija, kao finalna varijanta unesena je u novi prostorni plan FBiH i čeka se usvajanje u Parlamentu.

No ne leži vraže pojavio se Ministar Damir Hadžić, dolazi u Mostar organizuje sastanak bez onih koji su životno zainteresirani za trasu Koridor Vc, koja  im diktira ostanak ili odlazak. Nakon sastanka raspamećeni Ministar Damir Hadžic, ponavlja iste one prazne rečenice koje smo slušali osam godina, bez argumenata, odbacuje novi projekt trase i aktuelizira neprihvatljivo; tehničko i ekonomsko rješenje, koje je ocijenjeno kao političko i štetno. Ministar Hadžić  javno je pokazao da nije za rješenje u interesu lokalnog stanovništva i države  BiH, direktno utiče na projekt  budućeg Mostara, sistemom promjene nacionalne strukture u konačnici uspostavljanje "stolnog hrvatskog grada".

Tokom vladavine Hrvatske Republike Herceg Bosne milom i silom su naseljavani bosanski Hrvati u sedam sela južno od Mostara. Prema planu Gospodina Hadžića potrebno je smanjiti broj Bošnjaka u mostarskoj dolini, stvarajući nemoguće uslove za život, velikim emisijama ispušnih gasova, a zemljište zatrovati olovnim oksidom. Kako živjeti uz Koridor ako u prostoru od dva kilometra nije dozvoljeno stanovati niti sijati poljoprivredne kulture, a zna se da većina stanovništva ovdje preživljava baveći se poljoprivredom. Ispada da je Bošnjacima ostalo - da moraju prihvatiti projekt "humanog" preseljenja ili da nestanu na svojoj babovini. (…)

Ministar Hadžic ide sada i dalje, kako nepovoljnu trasu Koridora Vc za mostarsku dolinu uključiti u raspravu o prostornom planu FBiH, izvršiti diverziju i pritisak na Ministra za prostorno uređenje, Desnicu Radivojevića, kako bi zaustavio usvajanje prostornog plana, koji je u proceduri usvajanja u Parlamentu.

Gospodine Hadžiću nemate kapaciteta za stručnu analizu, a još manje argumenata da nametnete politički projekt. Gospodine Ministre tvoje ministrovanje naredne dvije godine izdržat će Mostarci, dobro će zapamtiti Ministra koji im je uvalio nemir i strah. Što se tiče izbora, čekali ste deset godina da bi bili u vlasti, a za narednu vlast moraćete čekati 20 godina. Ministre, političke trase neće biti, urazumi se i uvažavaj struku i nauku. Ministre, ako hoćeš da ti vjerujemo, definiši morski koridor BiH do otvorenog mora, to je naše pravo, ali sumnjamo u tvoje namjere, kada si nam poslao poruku: „Nismo mi Hrvatskoj Slovenci“ kamo sreće da jesmo, jer bi pravda bila zadovoljena.

Za IO „Pomorsko društvo BiH“, H. Hadžović

Nema komentara:

Objavi komentar

KAKO SAM SUSREO NESTALE BOŠNJAKE

  Ibrahinm Kajan KAKO SAM SUSREO NESTALE BOŠNJAKE Autobiografski fragmenti     Poglavlje 1 VOJNIK OTKRIVA SVIJET Tingl-tangl, ...