29. sij 2017.

STRATIŠTE BOŠNJAKA KOJI GRIJEHA NEMAJU
STRATIŠTE BOŠNJAKA KOJI GRIJEHA NEMAJU
Sadrži tekstove: Muslimanski danak u krvi, Preporod, Zagreb, 1992., 
Rasuti članci i eseji po časopisima i novinama 1992. – 2002., te Dnevnik Svila i krv, objavljivan u Behar Journalu (prilog zagrebačkog časopisa Behar) 
u razdoblju od 1993. do 2001. godine
Izdanje je u pripremi i bit će financirano iz mirovine autora, pa kako god bude.


Dr. sc. Emir Ramić
Predgovor za knjigu "Stratište Bošnjaka koji grijeha nemaju" , akademika dr. Ibrahima Kajana

Kajanova knjiga "Stratište Bošnjaka koji grijeha nemaju" je značajan publicistički prilog kulturi pamćenja kao sigurnog puta za  povratak ideje Bosne i bosanskog duha tamo gdje jedino pripadaju, jedinstvenoj Bosni i Hercegovini.

Radi se o povratku bosanskohercegovačke duše kao najboljeg smisla bitnosti i bitisanosti Bosne i Hercegovine, povratku, srcem i mozgom. Ova knjiga je prilog kontinuitetu Kajanove nade, kontinuitetu angažovanog i uzoritog akademika kao trajući čin bosanskohercegovačke poruke za bolju budućnost čovjeka i civilizacije. Kajanov akademski genije kazuje o pitanjima kulture pamćenja kao najboljeg puta dolaska do istine i pravde, ali ne u ime osvete, naprotiv u ime povratka ideje Bosne i bosanskog duha bosanskohercegovačkom čovjeku, ženi, porodici, zajednici, društvu i državi. Imao sam priliku da provodim divne trenutke razgovora sa ovim akademikom nade. Nisu to bili klasični razgovori. To su bili dolazeći znaci iz Kajanove duše, znaci koji opominju čovjeka i civilizaciju da se vrate poštovanju, prihvatanju priznavanju i tolerisanju drugog i drugačijeg kao jedinog smisla bitisanja, nečega što je iznjedrito iz bosanske ideje i bosanskog duha u kojima se istina i pravda brani srcem i umom. Predstavljajući tog čovjeka nade kanadskoj publici u Torontu napisao sam:

“Čovjek koji u drugim ljudima ne vidi strance nego braću. Čovjek u kome je spojen Orijent, Afrika i Helada. Čovjek u čije riječi se  uvlaći irealna stvarnost, mistika i mudrost. Čovjek koji nikada nije imao nikakvih političkih programa niti ambicija. Čovjek koji ne  pripada nikakvoj stranci. Čovjek koji pripada samo svom vlastitom narodu. Čovjek koji sa malo riječi, gotovo oskudnih, kaže mnogo. Duša tog čovjeka nema nikakvih težnji da vodi, ali ima jezgro od žudnje koje trajno nagovara da mu koristi sve do smrti. Gospodar je svjetova, stvarajući stvari i određujući im bit, naredio kalemu da opisuje sudbinu ljudi. Nekim je ljudima darovao moć a nekim bogatstvo. Najnemoćnijim, koji nemaju srodnika ni među prvima ni među drugima, Bog je darovao kalem kojim će moći bilježiti samo onako kako je određeno još na početku svijeta istinito, dakle korisno. Tome teži Ibrahim Kajan“.


U Kajanovom "Stratište Bošnjaka koji grijeha nemaju" sam pronašao pripadajuće izgubljeno blago, blago koje ima duboke tragove u stalno napadanim Ideji Bosne i Bosanskom duhu. U ovom Kajanovom djelu sam vidio pobjedu nade za boljeg čovjeka i bolju civilizaciju preko istine i pravde kao najboljih svjedoka nerazdvojivosti ideje Bosne i bosanskog duha sa zemljom Bosnom i Hercegovinom. Kajan je i svjedok odbranjenosti ideje Bosne i bosanskog duha, odbranjenosti koja se mora institucionalizirati kroz kulturu pamćenja. Istina odabire svoje govornike jer ona je vazda iznad jastva, neovisno o tome koliko je ono u nizini ili u visini. Istina je odabrala Kajana koji otkriva svijetu neuništivost Ideje Bosne i bosanskog duha. Ne može se poništiti ni Bosna i Hercegovina jer ona svjedo
či tu ideju. Kajan poziva muškarce i žene u i izvan Bosne i Hercegovine na akciju u odbranu te ideje. Tu akciju po njemu treba zasnivati na mudrosti. Hvala ti Kajane za nadu koju si dokumentovao u svojim djelima, za nadu u mogućnost opstanka i jačanja Ideje Bosne i bosanskog duha, za nadu u bolji svijet, bolju porodicu, bolju mladost, boljeg čovjeka, muškarca i ženu, boljeg građanina i građanku, bolje narode, društvo i državu. Tvoja nada i tvoj poziv za akciju za realizaciju te nade ostaju inspiracija da se borimo za istinu i pravdu.

Uz ovo Kajanovo djelo svakako je lakše da unutar sebe pronađemo snage koje će nas stalno opominjati na sjenke vlastite prošlosti. Jer zadatak kritičke publicistike nije brisanje vlastite prošlosti, nego kritički zaborav njene lažne slave.  Zašto, npr. stalne postavke državnih muzeja čuvaju samo tragove slavne prošlosti, budeći ponos, a ne i stid?  Svakom vremenu biljeg su ljudi koji prave prepreku zaboravu. Kajan, ne odstupajući od svoje misije, prava je moralna riznica, inspiracija borcima za istinu i pravdu.  Kajanovo  svjedočenje zasnovano na potpunoj samostalnosti od bilo kakve političke ideje i opcije je hrabar čin, koji sam za sebe dovoljno govori o snazi njegovog stvaralačkog duha. Kajanova misija  tjera čitaoca da pamti to zlo, ali ne zbog osvete koja je tako strana i Ideji Bosne i bosanskom duhu, već zbog očuvanja i jačanja vjekovnog bosanskog instituta komsiluka, realizovanog u prirodnom prihvatanju, priznavanju, poštovanju, tolerisanju drugog i drugačijeg, kao jedinih mogućih oblika egzistencije bosanskohercegovačkog čovjeka, žene, porodice, zajednice, naroda, društva i države. A bez Ideje Bosne i bosanskog duha ne samo da nema Bosne i Hercegovine, već nema Evrope i svijeta. Bez Ideje Bosne i bosanskog duha, Bosna i Hercegovina, Evropa i svijet ostaju zarobljeni u zatvorenim getima u kojima se čovjek, porodica, narod, država i društvo osuđuju na nestanak. Ta geta se prave sa bosanskohercegovačkog istoka i zapada.

Teško je i mukotrpno čuvati kolektivno sjećanje na stravično zlo koje je Bosnu i Hercegovinu poharalo u prošlosti. Ali morat ćemo se sjećati. Jer oni koji zaboravljaju rizikuju da im se zlo ponovi. Možemo praštati. Ali nećemo nikada zaboraviti. I nikada više nećemo biti slabi. Jer slabost priziva silnike. Trebamo i hoćemo predano i strpljivo raditi na pomirenju. Nipošto i nikada nećemo težiti osveti. Odgovarati trebaju, i kažnjeni moraju biti samo zločinci. Bosanskohercegovački zajednički život ne smije biti zatrovan mržnjom i osvetom. Ali, on mora biti utemeljen na istini i pravdi, na prihvatanju istine i pobjedi prava, ma kako gorki i teški oni bili. Taj zajednički život i mir bit će postojani i trajni jedino ako se grade i izgrade na čvrstim temeljima istine i pravde. Jer samo u istini i pravdi je spas.

Čitajući ovo djelo ja sam korak bliže saznanju u pobjedu Ideje Bosne i bosanskog duha, što će biti pobjeda čovjeka i civilizacije. Osvajanje slobode, istine i pravde ne podrazumjeva stajanje i zastajanje. Dug je i mukotrpan put osvješćivanja besvjesnih i dalje nam je Bosna i Hercegovina vrjednosno zagađena. Pokrivena suzama porodica koji oplakuju svoje najmilije još traži pravi trenutak i izazov za građansku hrabost. Zaborav, negiranje i poricanje jednako je genocid, a potiskivanje i odbacivanje zločina ukida i omalavažava dostojanstvo svih. Bosna i Hercegovina očekuje onaj ljudski korak da se ponovo obnovi ljepota, srušena od ljudi bez časti.  Kad jednom počiniš zločin, nema povratka, osim putem priznanja, pokajanja i prihvatanja pravedne kazne, to je jedini put za povratak u ljudsku zajednicu, poruka je Kajana, koji još jednom, po ko zna koji put,  obogaćuje Ideju Bosne i Bosanski duh. Ideju i duh kojima moćna carstva koja su prolazila Bosnom i Hercegovinom nisu mogli nauditi i ne samo nauditi, već čudotvornim otporom bosanskohercegovačkog čovjeka ta ideja i taj duh, koji su postali pogonski kotači egzistencije čovjeka i civilizacije su iz svakog carstva crpili ono najbolje i tako bogatili sebe i Bosnu i Hercegovinu, Evropu i svijet. Ovo je još jedno veliko Kajanovo djelo koje koriste svim ljudima. A kultura pamćenja u ime istine i pravde doista koriste svim ljudima. Krajnost ljudskog uma je pokušala uništiti to korisno djelo agresivno genocidnim uništavanjem dodira sa drugim i drugačijim. Ali taj izopačeni um nije uspio. Pobjedili su oni koji mrze čovjekovu sebičnost, a uznose ljudsku dobrotu i plemenitost. Taj totalitarni um je progutao stotine hiljada nedužnih bosanskohercegovačkih ljudi, obeščastio pripadnike Ideje Bosne i Bosanskog duha, napunio bosanskohercegovačku zemlju mrtvim ljudima. Ali u Kajanovom ponovljenom velikom djelu nalazimo puteve kolektivnog pamćenja, što je zapravo nada za bolju budućnost u kojoj duše neće biti zarobljene mržnjom i osvetom.

"Stratište Bošnjaka koji grijeha nemaju" zajedno  sa "Grad velike svjelosti"  nose Kajanovu veliku poruku da se čovjek rađa slobodan na svojoj zemlji i želi zauvijek po bogomdanom pravu i božanskoj pravdi slobodnim i opstati. Zato je i ova Kajanova knjiga istinokaz o neuništivosti te Ideje Bosne i tog Bosanskog duha na bogati publicistički način.

Nema odustajanja od borbe za istinu i pravdu, koje upoznajemo ne samo umom, nego i srcem, sve dotle dok istina nije samo u njenom izgovaranju nego u načinu života, dok se ne postigne pravda, ne donese istinski mir bez rezultata agresije i genocida i tako izgradi prihvatljiva i ljudski snošljiva budućnost za povratak Ideje Bosne i Bosanskog duha tamo gdje iskonski pripadaju, jedinstvenoj, slobodnoj državi Bosni i Hercegovini. Svaki sporazum između istine i laži uvijek je na štetu istine, pa samim tim i Ideje Bosne i Bosanskog duha. U dejtonskom miru koji je plaćen okupacijom pola države, odsustvo istine i pravde proizvodi kontinuitet straha obespravljenih Bošnjaka i Hrvata. Slobode, istine i pravde je sve manje. Mi smo na potezu. Od nas i našeg jedinstva zavisi pomjeranje granica slobode, istine i pravde. Kajan nam je osvjetlio put.

Dr. Emir Ramić
Direktor Instituta za istraživanje genocida, Kanada
Hamilton, Ontario, Kanada, 17. 01. 2017.

16. sij 2017.

THE MYSTERY OF A CHILD'S SKULL

Autor: Ibrahim Kajan


THE MYSTERY OF A CHILD'S SKULL

A friend shows a two-minute video of Buna. The cameraman started his camera from the centre of the pool in front of the hatch from which spews the richest well in Europe. He caught the sun swaying on the surface of the river. Camera’s eye is raised toward the rock: light is reflected from the water across the board cliff. The camera moves to the Tekke. And behold! - A miracle that no one has ever seen: Reflections on the rock formed flares, real and impressive that took our breaths away: the flames licked the stone archway like "God’s giving" unprecedented!

The area around the source of the Buna in Blagaj has always been "strange" and "mysterious", a place of people’s prayers- from Bogumils and before them the Roman Pagans, and even older ones, Illyrian worshipers of water gods and protectors of human life.

 Velika pećina

The fortress on top of the cliff in its building structure hides all sorts of layers of time. Science had them "sorted": from the Austro-Hungarian and Turkish adaptation, ruins of the house Hranić to the Roman "herringbone" and Illyrian megaliths. There is ''a little'' history: a mere 2,000 years!

A scientific team gathered around professor Enver Imamović, after one in early fifties of the 20th century (discovery of  "Zelena pećina") – brought in new "facts" of prehistory! Imamović has found two previously unknown locations – Velika pećina and Vučje točilo.

Velika pećina is located 70-80 m above the spring. Before its entrance a stone pillar stands. Imamović thought that this is an altar of natural rock with two to three worked up stairs, of unknown deity of Neolithic inhabitants. This reminds the professor of the one in the Delphic sanctuary which once adorned the temple of Apollo, in a phallic shape, called ''Navel of the world''. Into the cave, the team climbed with the aid of a mountain climbing team, and when they got hold of a floating position of  the "mainland", they saw a sight that has not been seen for hundreds or thousands of years. It is described, succinctly, as follows:  The area of the cave is about 40 m2. Dimensions: 11.5x4.80. At the edges of openings: drywall ... Branch - semi-cave: 2.90x1.70 m. Here is buried the first probe. In the first layer ancient pottery was found; in the second, of a metre, pieces of treated plank and one rack. And human bones. Several fragments of sheet metal. Iron peg measuring 6 cm. Fragments of glasses. There were also some pieces of a yellow mixture, a mineral. Fragments of pottery, parts of the human skeleton, remains of planks and bits of minerals pointing to "a grave". The items are from different eras, and "Earth movements" mixed them up and rifled them!

                                                               Zelena pećina - artefakti

In conclusion "ceramics and yellowish mineral belong to the prehistoric times, fragments of glass and planks with pieces of sheet metal are medieval products, as well as several rectangular iron peaks of arrow type of crossbow bolts. Someone "shot" them from the present Tekke’s courtyard aiming at eagles or collared doves. It was found that bits of minerals are - sulphur. It was used in prehistory and early classical antiquity in cult rituals.

Locals have drawn attention to the professor to another cave in the cliff, called Vučje točilo. It has been devastated by an unknown visitor. It abounds in fragments of Metal Age pottery full of impresso decorations: nail marks, stamping, pinching fingers, poking.

In its vicinity is the famous Zelena pećina. Alojz Benac thought it was an occasional residence of the people of the Mediterranean type, while for the Vučje točilo Imamovic believes it  have been a permanent residence of the same racial, cultural and customary type of our ancestors. Zelena pećina's recent investigation is not only confirmed by the first-class discovery of the last century, but also deepened the knowledge that its dwellers followed the ritual of human sacrifice! "Within the fireplace are found children's bones with traces of gnawing. They belonged to children under five years of age - the report says. Empty children's view of the skull is a silent cry that should "appease evil spirits", "stop the pestilence of community members " in the years of famine or facing hardship.

All this "enormous time" hidden from history arises from the cavity of Blagaj cliffs and around it, saying that we have been here for at least 7000 years. Secret of Children's skulls chases away evil spirits from us, and underground traces of pilgrimage sites under the Tekke – with a muffled echo of the prayers of good Christians and Muslims, resonate, redesigned, to this day ...


Iz dvojezicne knjige - uskoro u knjižarama: PUT U BLAGAJ DUG 2000 GODINA / JOURNEY TO BLAGAJ 2000 YEARS LONG
 
Prijevod na engleski: Amina Imami

Kajan: BJE LI PIJETAO

  Ilustracija priče Bje li pijetao iz Studentskog lista, Zagreb,  29. III. 1972 Ibrahim Kajan        BJE LI PIJETAO   Jedva napomena: ...